Evaluering – Ladestasjoner boligsoneparkering Drammen kommune

Evalueringen er gitt av Hege Sølvernes Sandnes, prosjektleder investeringsprosjekter Drammen Kommune.

Kompetansen til Fremst er svært god. Marius har høy kompetanse innen elektro og ladestasjoner og har i prosjektet opptrådt som en fremoverlent rådgiver. Vi som oppdragsgiver har satt spesielt pris på at det ble gitt direkte råd og forslag til konkrete løsninger underveis i prosjekteringen og gjennomføringen av prosjektet.

Marius har vist seg å være svært kompetent, rask, tydelig og effektiv. Vi som oppdragsgiver har satt stor pris på at han kommer med direkte råd og forslag til løsninger på utfordringer/problemer. Kvaliteten på leveranser har vært god – faglig og tekstlig. Det oppleves at arbeidet har vært utført veldig tidseffektivt, men med god kvalitet.

God planlegging av ressursbruk. Tilgjengeligheten har vært god og leveranser har vært levert i god tid før tidsfrister. Videre er det utvist svært god samarbeidsevne.