Om oss

Fremst AS er et rådgivende ingeniørselskap innen elektroteknikk. Hos oss skal du alltid være fremst. Enten du jobber sammen med oss som kunde eller ansatt. Du skal bli hørt, prioritert og utfordret.

Nytt selskap – kloke hoder

Selv om Fremst er en nykommer, betyr ikke det at vi er ferske og uerfarne. Vi har lang erfaring fra både små og store oppdrag. Våre oppdragsgivere har vært både private og offentlige byggherrer og entreprenører. Vår kompetanse og erfaring vil alltid være fundamentet i prosjektgjennomføringen.

Tydelig støttespiller

Rådgiving handler om å veilede og finne løsninger. Vår praktiske tilnærming skal sørge for en effektiv og konkret dialog. Våre råd skal være basert på teknisk og økonomiske vurderinger. Jobb med noen som setter dine behov fremst.

Bredt tjenestespekter

Vi utfører rådgivende ingeniørtjenester elektro i alle faser av en byggeperiode. Det kan være enkle tilstandsanalyser med budsjett, deltakelse i totalentrepriseprosjekt med utarbeidelse av krav- og funksjonsbeskrivelse detaljprosjektering for entreprenør i totalentreprise, deltagelse i prosjekter med forprosjekt, hovedprosjekt og detaljprosjektering, oppfølging av byggeprosjekter.